واحد مهندسی شیمی و پلیمر

شیمی مطالعه ساختار، خواص، ترکیبات، و تغییر شکل مواد است. این علم مربوط می‌شود به عناصر شیمیایی و ترکیبات شیمیایی که شامل اتمها، مولکولها، و برهم‌کنش میان آنهاست.

بشر از دیرباز به رفتارِ مواد و فعل و انفعالات موجود در طبیعت و به کارگیری این واکنش ها در بهبود سطح زندگی و پیشبرد اهداف علمی و صنعتی خود توجه ویژه داشته است. از آغاز علم کیمیاگری تا کشف نفت، این کیمیای طبیعی، علم شیمی و شناخت خواص شیمیایی مواد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. بخش مهندسی شیمی شرکت سیمکا کابل ابهر با قدمت ۵ ساله، از اولین بخش های مهندسی شیمی در صنعت کشور به شمار می‌رود. سابقه درخشان علمی این بخش و ارتباط آن با دانشگاه های بزرگ جهان و داخل کشور یکی از دلایلی بود که شرکت سیمکا کابل ابهر در ایران به عنوان شرکت نمونه مطرح گردد. به دلیل فعالیت علمی اساتید مجرب و دانشجویان مقاطع دکترا و سوابق درخشان در زمینه پروژه‌های صنعتی؛ این بخش، به عنوان قطب شیمی در صنعت کشور به ویژه در زمینه صنعت سیم و کابل شناخته شود. هم اکنون یکی از اهداف این قطب علمی طرح راه‌اندازی و تجهیز و احداث بزرگترین آزمایشگاه آموزشی ـ تحقیقاتی، حمایت از پایان نامه های دانشجویان (سرمایه گذاری در این بخش)، ظرفیت های جدیدی را به توان علمی و صنعتی کشور خواهد افزود.