کابل های ضد آتش

کابل های ضد آتش می بایست قادر باشند در مقابل آتش، آتش همراه با آب و/یا آتش همراه ضربه های مکانیکی مقاومت کنند.
 
کابل هایی که در اماکن عمومی و سیستم های  اضطراری نظیر مدارات آژیر اطفاء حریق و سیستم های روشنایی اضطراری  مورد استفاده قرار می گیرند می بایست به عنوان ابتدایی ترین موارد، سلامت انسان ها و کابل کشی ها را با انتشار گازهای اسیدی با خطر مواجه نسازد.

این کابل ها می بایست خفه کننده آتش و کم دود باشند. به عبارت دیگر این کابل ها نباید با از بین رفتن منشا آتش به سوختن ادامه دهند و یا آتش را به نقاط دیگر انتقال داده، یا دودی ایجاد کنند که مانع از دیدن چراغهای اضطراری یا راه خروجی شود.

شرکت سیم و کابل سیمکا ابهر انواع مختلف کابل های ضد آتش فشار ضعیف،  ابزار دقیق، کنترل،  علائمی و … را تولید می کند.

استاندارد های مرتبط

این استانداردها در واقع بیان کننده حداقل نیازمندیهای الکتریکی ، مکانیکی و حرارتی مربوط به کابل ها میباشند. در برخی از این استانداردها حداقل نیازمندیهای ساخت و تست ذکر گردیده و در برخی دیگر فقط به حداقل نیازمندیهای تست اشاره شده است که برای رسیدن به این نیازمندیهای تست بایستی بسیار به کیفیت ساخت توجه شود.

IEC 60331-11
PART 11: APPARATUS-FIRE ALONE AT A FLAME TEMPERATURE OF AT LEAST 750 DEGREES C

IEC 60331-12
PART 12: APPARATUS- FIRE WITH SHOCK AT A TEMPERATURE OF AT LEAST 830 DEGREES C.

IEC 60331-21
PART 21: PROCEDURES AND REQUIREMENTS- CABLES OF RATED VOLTAGE UP TO AND INCLUDING 0,6/1,0 KV

IEC 60331-23
PART 23: PROCEDURES AND REQUIREMENTS- ELECTRIC DATA CABLES

BS 6387
SPECIFICATION FOR PERFORMANCE REQUIREMENTS FOR CABLES REQUIRED TO MAINTAIN CIRCUIT INTEGRITY UNDER FIRE CONDITIONS