سیم و کابل های ساختمانی

سیم و کابل های ساختمانی وظیفه تقسیم برق در ساختمان را بر عهده دارند. شرکت آرتیمان الکتریک ابهر (سیمکا راد) این سیم و کابلها را با ساختارهای متفاوتی تولید مینماید. از جمله این ساختارها میتوان به کابلهای Flexible اشاره کرد که هادی آنها بایستی Flexible باشد . عایقهای به کار رفته در آنهاPVC 70 ºC یا PVC 90 ºC یا Rubber میباشد. این نوع کابل ها میتواند به صورت شیلددار بافت مسی ساده یا قلع اندود تولید گردد.

کابلهای Heat Resistant دسته دیگری از این گروه میباشد که علاوه بر Flexible بودن هادی، عایق آنها می بایست Silicon Rubber باشد. این نوع عایق دارای تحمل حرارتی ۱۸۰° C خواهد بود و برای بالا بردن تحمل حرارتی بیشتر آنها و نیز حفاظت عایق در برابر صدمات مکانیکی از روکش Glass Fiber Braid استفاده میشود.

این سیم و کابلها به دلیل کاربرد Indoor بایستی از شعاع خمش کمی برخوردار باشند و از آنجائیکه حفاظ مکانیکی خاصی ندارند معمولا در داخل Conduit ها اجرا میشوند تا از صدمه و آسیب مصون بماند

استاندارد های مرتبط

ااین استانداردها در واقع بیان کننده حداقل نیازمندیهای الکتریکی ، مکانیکی و حرارتی مربوط به کابل ها میباشند. در برخی از این استانداردها حداقل نیازمندیهای ساخت و تست ذکر گردیده و در برخی دیگر فقط به حداقل نیازمندیهای تست اشاره شده است که برای رسیدن به این نیازمندیهای تست بایستی بسیار به کیفیت ساخت توجه شود.

IEC 60227-1
POLYVINYL CHLORIDE INSULATED CABLES OF RATED VOLTAGES UP TO AND INCLUDING 450/750 V, PART 1: GENERAL REQUIREMENTS

IEC 60227-2
PART 2: TEST METHODS

IEC 60227-3
PART 3: NON-SHEATHED CABLES FOR FIXED WIRING

IEC 60227-5
PART 5: FLEXIBLE CABLES (CORDS)

IEC 60227-6
PART 6: LIFT CABLES AND CABLES FOR FLEXIBLE CONNECTIONS

IEC 60227-7
PART 7: FLEXIBLE CABLES SCREENED AND UNSCREENED WITH TWO OR MORE CONDUCTORS

IEC 60245-1
RUBBER INSULATED CABLES- RATED VOLTAGES UP TO AND INCLUDING 450/750 V- PART 1: GENERAL REQUIREMENTS

IEC 60245-2
PART 2: TEST METHODS

IEC 60245-3
PART 3: HEAT RESISTANT SILICONE INSULATED CABLES

IEC 60245-5
PART 5: LIFT CABLES

IEC 60245-6
PART 6: ARC WELDING ELECTRODE CABLES

IEC 60245-7
PART 7: HEAT RESISTANT ETHYLENE-VINYL ACETATE RUBBER INSULATED CABLES

IEC 60245-8
PART 8: CORDS FOR APPLICATIONS REQUIRING HIGH FLEXIBILITY

BS 6500
ELECTRIC CABLES- FLEXIBLE CORDS RATED UP TO 300/500 V, FOR USE WITH APPLIANCES AND EQUIPMENT INTENDED FOR DOMESTIC, OFFICE AND SIMILAR ENVIRONMENTS

BS 6004
ELECTRIC CABLES- PVC INSULATED, NON-ARMOURED CABLES FOR VOLTAGES UP TO AND INCLUDING 450/750 V, FOR ELECTRIC POWER, LIGHTING AND INTERNAL WIRING