نمایندگان

لیست نمایندگان فروش شرکت سیمکا راد ابهر

ردیف نام شهر نام نماینده آدرس تلفن تماس
۱ میانه آقای آقایی میانه ۰۹۱۴۷۷۲۸۱۲۵
۲ قزوین سیف اله کاظمی قزوین، خیابان سپه الکتریکی مظفری ۰۲۸۳۳۵۵۲۵۱۴
۳ قزوین کسری کاظمی قزوین، خیابان شهید انصاری دلند الکتریک ۰۹۳۷۴۱۱۶۲۹۹
۴ قزوین صفر عابدینی قزوین، خیابان سعدی، الکتریکی سعید ۰۹۱۲۱۸۲۵۱۲۲
۵ ابهر بهروز طاهری ابهر، ابتدای خیابان شریعتی، سر پل حسین آباد ۰۹۱۲۷۴۱۵۳۶۶
۶ ابهر روح اله ولی ابهر، خیابان ۱۷ شهریور، کالای برق ۱۷ شهریور ۰۹۱۹۱۴۶۰۸۸۵
۷ ابهر یداله ولی منش ابهر، خیابان ۱۷ شهریور، کالای برق رضا ۰۹۱۹۲۷۹۴۹۳۴
۸ ابهر محمود کرمی شناط، خیابان شهید بهشتی، الکتریکی توحید ۰۹۱۹۷۵۰۶۶۷۹
۹ ابهر آقای بهرامی ابهر، خیابان خلیل طهماسبی ۰۹۱۲۷۴۴۲۹۷۸
۱۰ ابهر آقای مهرآور ابهر، میدان معلم ۰۹۱۲۵۴۲۷۲۵۱
۱۱ قیدار حمید گنج خانلو قیدار، خیابان تختی، الکتریکی حمید ۰۹۱۲۴۴۲۴۱۴۵
۱۲ قیدار جعفر گنج خانلو قیدار، خیابان امام، الکتریکی جهان ۰۹۱۹۲۴۲۴۸۸۰
۱۳ میانه حمید تنجیده میانه ۰۹۱۴۷۵۷۰۸۰۱

 


لطفاً جهت کسب اطلاعات و شرایط دریافت نمایندگی با ما تماس بگیرید.