واحد مهندسی مواد

علم مواد شامل پژوهش و تحقیق برای دستیابی به دانش پایه و اساسی در مورد ساختار درونی، خواص و فرآیند نمودن مواد است. در حالیکه مهندسی مواد اصولاً در ارتباط با استفاده عملی از دانش پایه مواد (علم مواد) است به گونه ای که بتوان مواد را به محصولات دلخواه یا مورد نیاز جامعه تبدیل کرد. در واقع لغت علم و مهندسی مواد ترکیب دهنده هر دو بخش علم مواد و مهندسی مواد است. علم مواد نهایت دانش پایه بوده و مهندسی مواد نهایت دانش کاربردی است و هیچ مرز مشخصی، جهت تفکیک و جدانمودن این دو مقوله از یکدیگر وجود ندارد.

مطالعه همه چیز! همه آن چیزی که هر روز می بینید! کفش های که می پوشید، ظرف هایی که در آن غذا می خورید، سی دی هایی که به آن ها گوش می دهید، تلفن همراهی که استفاده می کنید، اتومبیلی که آنرا می رانید و سیم و کابل هایی جهت انتقال انرژی الکتریکی پیرامون اطراف ما به کار گرفته شده اند همه از مواد مختلف ساخته شده اند. درک اینکه مواد چگونه کنار هم قرار بگیرند، چگونه استفاده شوند، چگونه تغییر می کنند و چگونه می توانند اشیاء و چیزهای شگفت انگیز بسازند یا حتی کاملاً یک ماده جدید ساخته شود اینها آن چیزهاییست که علم مواد درگیر آنهاست. نظر به مواردِ فوق الذکر و در راستای ارتقاء بخش های پلیمر و مهندسی مواد طبق تصمیمات و مصوبه هیئت مدیره شرکت آرتیمان الکتریک ابهر (سیمکا راد)، واحد تحقیق و توسعه مهندسی مواد و پلیمر در سال ۱۳۹۴ متشکل از بخش های: “مهندسی مواد” و “پلیمر” افتتاح گردید.