واحد مهندسی مکانیک و فیزیک

مکانیک یکی از شاخه‌های فیزیک است که به مطالعه حرکات ماده و نیروهایی که باعث آن حرکات می‌شود اقدام می‌کند. دانش مکانیک که بر مبانی متعددی هم‌چون زمان، مکان، نیرو، انرژی، و ماده بنا گردیده است، در مطالعه تمامی شاخه‌ها و شعبه‌های فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، و مهندسی به کار گرفته می‌شود. مکانیک مجموعه گسترده‌ای از دانش است که سابقه آن از تاریخ مدون بشری فراتر می‌رود.

کاربرد مهندسی مکانیک در کلیه علوم مهندسی به حدی است که هیچ یک از این علوم را ، نمی توان مستقل از مکانیک، تصور نمود. دانش ـ آموختگان مهندسی مکانیک همواره در صنایع، جایگاه ویژه ای داشته اند. بسیاری از ایشان، هم اکنون، به عنوان مدیران صنایع و یا مهندسان فعال در تولید و یا به عنوانِ اعضای هیأت علمی ـ پژوهشی مراکز علمی کشور مشغول به کار می باشند و توانسته اند با شایستگی و خلاقیت، دانش مهندسی خود را در راه نوآوری و پیشرفت و آبادانی کشور در عمل به کار گیرند. واحد مهندسی مکانیک و فیزیک تحقیق و توسعه ی شرکت آرتیمان الکتریک ابهر (سیمکا راد) در سال ۱۳۹۵ آغاز به کار کرد و هم اکنون واحد مهندسی مکانیک و فیزیک دارای چهار بخش مهندسی مکانیک جامدات؛ مهندسی مکانیک حرارت و سیالات؛ مهندسی انرژی می باشد.. فعالیت های آموزشی و پژوهشی این واحد همه ساله تحقیقات فراوانی توسط اساتید و دانشجویان و زیرمجموعه های واحد مهندسی مکانیک در زمینه های گوناگون علمی و صنعتی به انجام می رسد. این واحد از مجموعه مجهزی از آزمایشگاه ها بهره می برد. اسامی برخی از آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط با این واحد به قرار ذیل می باشد:
مرکز تحقیقات پیشرفته در طراحی، آزمایشگاه ترمودینامیک، آزمایشگاه انتقال حرارت، آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات، آزمایشگاه فیزیک، کارگاه ماشین ابزار، کارگاه جوشکاری