کابل های ضد آتش

کابل های ضد آتش می بایست قادر باشند در مقابل آتش، آتش همراه با آب و/یا آتش همراه ضربه های مکانیکی مقاومت کنند.
 
کابل هایی که در اماکن عمومی و سیستم های  اضطراری نظیر مدارات آژیر اطفاء حریق و سیستم های روشنایی اضطراری  مورد استفاده قرار می گیرند می بایست به عنوان ابتدایی ترین موارد، سلامت انسان ها و کابل کشی ها را با انتشار گازهای اسیدی با خطر مواجه نسازد.

این کابل ها می بایست خفه کننده آتش و کم دود باشند. به عبارت دیگر این کابل ها نباید با از بین رفتن منشا آتش به سوختن ادامه دهند و یا آتش را به نقاط دیگر انتقال داده، یا دودی ایجاد کنند که مانع از دیدن چراغهای اضطراری یا راه خروجی شود.

شرکت آرتیمان الکتریک ابهر (سیمکا راد) انواع مختلف کابل های ضد آتش فشار ضعیف،  ابزار دقیق، کنترل،  علائمی و … را تولید می کند.

استاندارد های مرتبط

این استانداردها در واقع بیان کننده حداقل نیازمندیهای الکتریکی ، مکانیکی و حرارتی مربوط به کابل ها میباشند. در برخی از این استانداردها حداقل نیازمندیهای ساخت و تست ذکر گردیده و در برخی دیگر فقط به حداقل نیازمندیهای تست اشاره شده است که برای رسیدن به این نیازمندیهای تست بایستی بسیار به کیفیت ساخت توجه شود.

IEC 60331-11
PART 11: APPARATUS-FIRE ALONE AT A FLAME TEMPERATURE OF AT LEAST 750 DEGREES C

IEC 60331-12
PART 12: APPARATUS- FIRE WITH SHOCK AT A TEMPERATURE OF AT LEAST 830 DEGREES C.

IEC 60331-21
PART 21: PROCEDURES AND REQUIREMENTS- CABLES OF RATED VOLTAGE UP TO AND INCLUDING 0,6/1,0 KV

IEC 60331-23
PART 23: PROCEDURES AND REQUIREMENTS- ELECTRIC DATA CABLES

BS 6387
SPECIFICATION FOR PERFORMANCE REQUIREMENTS FOR CABLES REQUIRED TO MAINTAIN CIRCUIT INTEGRITY UNDER FIRE CONDITIONS