کابل های فشار ضعیف

کابل های فشار ضعیف شامل انواع کابل های مسی و آلومینیومی عایق شده با پلیمر های مختلف می باشند که در سطح ولتاژی ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ ولت قرار دارند. این کابل ها برای انتقال الکتریسیته در کاربردهای مختلف از روشنایی تا انتقال نیروی محرکه به الکترو موتورها و … استفاده می شوند.

شرکت آرتیمان الکتریک ابهر (سیمکا راد)
 برای مشتریانش دامنه بسیار گسترده ای از کابل های فشار ضعیف را فراهم کرده است که به صورت اختصاصی برای محیط های عملیاتی که در آن مورد استفاده قرار می گیرند طراحی شده اند. دامنه محصولات ما شامل کابل های  ضد آتشمقاوم در برابر شعلهغلاف سربی و کابل های مسلحکم دودبدون هالوژنمقاوم در برابر هیدروکربن ها و مواد نفتی می باشد.

* علاوه بر موارد فوق امکانات منحصر به فرد ما، امکان تولید کابل های بزرگ با متراژ زیاد را فراهم می سازد، که با حذف اتصالات غیر ضروری علاوه بر صرفه جویی اقتصادی میزان اطمینان به سیستم نیز افزایش می یابد.

استاندارد های مرتبط

این استانداردها در واقع بیان کننده حداقل نیازمندیهای الکتریکی ، مکانیکی و حرارتی مربوط به کابل ها میباشند. در برخی از این استانداردها حداقل نیازمندیهای ساخت و تست ذکر گردیده و در برخی دیگر فقط به حداقل نیازمندیهای تست اشاره شده است که برای رسیدن به این نیازمندیهای تست بایستی بسیار به کیفیت ساخت توجه شود.

IEC 60502-1
POWER CABLES WITH EXTRUDED INSULATION AND THEIR ACCESSORIES FOR RATED VOLTAGES FROM 1 KV (UM= 1,2 KV) UP TO 30 KV (UM = 36 KV)- PART 1: CABLES FOR RATED VOLTAGES OF 1 KV (UM= 1,2 KV) AND 3 KV (UM=3,6 KV )

BS 6346
ELECTRIC CABLES – PVC INSULATED, ARMOURED CABLES FOR VOLTAGES OF 600/1 000 V AND 1 900/3 300 V

VDE 0262
XLPE INSULATED AND PVC SHEATHED INSTALLATION – CABLES WITH NOMINAL VOLTAGE 0,6/1 KV