کابل های فشار متوسط

کابل های فشار متوسط، کابل هایی با عایق XLPE و هادی مس یا آلومینیوم می باشند که در سطح ولتاژی ۱ تا ۳۶ کیلو ولت قرار داند و به صورت گسترده در مناطق شهری و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. کابل های فشار متوسط ما بر اساس استاندارد IEC و یا جایگزین های BS و VDE تولید می گردند.

شرکت آرتیمان الکتریک ابهر (سیمکا راد) به عنوان یکی از معدود تولید کنندگان کابل های فشار متوسط عایق XLPE با استفاده از تجهیزات منحصر به فرد، آخرین تکنولوژی های ساخت نظیر پخت خشک را جهت تولید این نوع کابل ها به کار می گیرد. تجهیزات تولید ما به گونه ای طراحی شده اند که تضمین کننده کیفیت بالا و قابلیت اعتماد  محصول تولید شده باشند به گونه ای که سالها بدون دردسر استفاده گردد.  اتاق های استعمال مواد با فشار هوای تنظیم شده، با استفاده از فیلترهای HEPA شرایط یک اتاق پاک (Clean Room) را تضمین می کند به گونه ای که از ورود ریزترین ذرات خارجی به مواد عایقی نیز جلوگیری می شود. بررسی پیوسته کابل با اشعه X متقارن بودن کابل و در نتیجه یکنواختی شکل و قابلیت اطمینان را تضمین می کند.

ما کابل را مطابق نیاز مشتری، اختصاصی (Customize) کرده و می توانیم کابل های فشار متوسط را با سرب و با یا بدون آرمور سیمی/نواری پیشنهاد بدهیم. علاوه بر آن می توان کابل ها را با غلاف آلومینیوم پلیمر لمینیت شده به صورت کامل ضد آب نمود.

استاندارد های مرتبط

این استانداردها در واقع بیان کننده حداقل نیازمندیهای الکتریکی ، مکانیکی و حرارتی مربوط به کابل ها میباشند. در برخی از این استانداردها حداقل نیازمندیهای ساخت و تست ذکر گردیده و در برخی دیگر فقط به حداقل نیازمندیهای تست اشاره شده است که برای رسیدن به این نیازمندیهای تست بایستی بسیار به کیفیت ساخت توجه شود.

IEC 60502-2
POWER CABLES WITH EXTRUDED INSULATION AND THEIR ACCESSORIES FOR RATED VOLTAGES FROM 1 KV (UM=1,2 KV) UP TO 30 KV (UM=36 KV) – PART 2: CABLES FOR RATED VOLTAGES FROM 6 KV ( UM=7,2 KV) UP TO 30 KV (UM = 36 KV )

BS 6622
SPECIFICATION FOR CABLES WITH EXTRUDED CROSS-LINKED POLYETHYLENE OR ETHYLENE PROPYLENE RUBBER INSULATION FOR RATED VOLTAGES FROM 3.8/6.6 KV UP TO 19/33 KV

VDE 0276 P620
POWER CABLES PART 620: DISTRIBUTION CABLES WITH EXTRUDED INSULATION FOR NOMINAL VOLTAGES FROM 3,6/6 (7,2) KV TO 28/8/36 (52) KV