سیزدهمین نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته