افتتاح وب سایت جدید شرکت آرتیمان الکتریک ابهر (سیمکا راد)