حضور سیمکا در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز